• «اخبار مرکز

  • «تابلو اعلانات

مرکز صرفا در روزهای  دوشنبه(13-9) و چهارشنبه(13-9)
جهت ارائه خدمات به دانشجویان دایر می باشد. پیش از حضور تماس بگیرید

جهت دریافت هرگونه گواهینامه، ارائه مدارک درخواستی الزامی است
line01